Steun ons

Vrijwilligerswerk
U kunt ons steunen via vrijwilligerswerk.

Giften
Zonder sponsoring is onze werking onmogelijk…

Voluntas is als vereniging zonder winstgevend doel sinds 1984 gegroeid uit een zelfhulpgroep en werkt sinds 1989 onafhankelijk als een dienst voor gezinnen en personen met een beperking.
Deze onafhankelijkheid wordt gegarandeerd door de rechtstreekse steun van U, schenkers.

SCHENKINGEN OP BANKREKENING BE30 2200 3605 2411
Verzoek uw financiële instelling om uw schenking over te maken op onze bankrekening nr: BE30 2200 3605 2411 t.a.v. Voluntas vzw, Jaak de Boeckstraat 73 bus 4 te 2170 Antwerpen.
Het woord ‘gift’ vermelden in de mededeling.
Momenteel zijn we helaas niet erkend om fiscale attesten uit te reiken voor giften.
Alvast bedankt uit naam van de gezinnen en personen met een beperking!

Trooper
Steun ons door te winkelen via Trooper.