Steun ons

Vrijwilligerswerk
U kunt ons steunen via vrijwilligerswerk.

Giften
Zonder sponsoring is onze werking onmogelijk…

Voluntas is als vereniging zonder winstgevend doel sinds 1984 gegroeid uit een zelfhulpgroep en werkt sinds 1989 onafhankelijk als een dienst voor gezinnen en personen met een beperking.
Deze onafhankelijkheid wordt gegarandeerd door de rechtstreekse steun van U, schenkers.

SCHENKINGEN OP BANKREKENING BE30 2200 3605 2411
Verzoek uw financiële instelling om uw schenking over te maken op onze bankrekening nr: BE30 2200 3605 2411 t.a.v. Voluntas vzw, Jaak de Boeckstraat 73 bus 4 te 2170 Antwerpen.
Het woord ‘gift’ vermelden in de mededeling.
Momenteel zijn we helaas niet erkend om fiscale attesten uit te reiken voor giften.
Alvast bedankt uit naam van de gezinnen en personen met een beperking!

Adverteerders
Bedrijven kunnen ons ondersteunen door advertenties in ons krantje te laten plaatsen. Ons Voluntas Krantje komt 5x per jaar uit.
Aarzel niet om ons te contacteren indien u ook een advertentie van uw firma in ons krantje wenst te plaatsen!

Momenteel zijn dit de adverteerders:

  • Slagerij Wildiers
  • Schoten Cyclo Shop
  • De Kaaspoort
  • Alfacom

Dank aan deze bedrijven voor hun steun!