Historiek

Voluntas vzw is als vereniging zonder winstgevend doel sinds 1984 gegroeid uit een zelfhulpgroep en werkt sinds 1989 als organisatie voor gezinnen en personen met een beperking.

Vrije tijd & vrijetijdszorg
Vanaf 1998 wordt het Voluntas Vrijetijdscentrum voor gezinnen en personen met een beperking erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het steunpunt voor Antwerpen en omliggende gemeenten heeft haar eigen wekelijkse atelierwerking en verleent vrijetijdsbegeleiding.
Speelplein Voluntasdaguitstappen, weekends, alsook de reizen vallen ook onder Voluntas.

Vergunde zorgaanbieder
Sinds oktober 2017 wordt Voluntas door het VAPH erkend als vergunde zorgaanbieder. Mensen met een persoonsvolgend budget (PVB) kunnen hun PVB (een deel van hun punten) besteden via Voluntas.
Info over PVB: https://www.vaph.be/pvb

Bovenlokaal jeugdwerk
Sinds 2020 wordt Voluntas door de Vlaamse Overheid, Dep. Cultuur, Jeugd, Sport en Media, erkend als bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap.
Info over bovenlokaal jeugdwerk: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/regelgeving/decreet-bovenlokaal-jeugdwerk