Missie en visie

Missie
Wij bieden vrijetijdsbesteding en vakantieopvang aan. Dit gebeurt op een warme en verantwoordelijke manier, aangepast aan de noden van onze deelnemers, met of zonder beperking.

Visie en waarden

  • Vrijetijdsbeleving voor kinderen en jongeren met een beperking bevordert de mogelijkheden en de draagkracht van het gezin.
  • Wij zijn er van overtuigd dat ieder persoon recht heeft op een volwaardig burgerschap, dus eveneens recht op vrijetijdsbeleving.
  • We vinden dat vrije tijd een sterke hefboom voor integratie en inclusie van personen met een beperking is.
  • Een zinvolle vrijetijdsbesteding in groep is belangrijk voor de sociale cohesie in de samenleving.
  • We hebben een sterk vertrouwen in vrijwilligers die een meerwaarde en inclusie realiseren voor zichzelf en voor personen met een beperking.
Niet doelgroepspecifiek (dus niet exclusief), wel doelgroepgericht
Voluntas vindt dat personen met een beperking recht hebben op een degelijke en vooral toegankelijke vrijetijdsbesteding. Ons aanbod is daarom aangepast aan deze doelgroep.
Personen zonder beperking zijn ook welkom op onze activiteiten. De minderheidsgroep (hier personen met een beperking) staat centraal, maar de meerderheidsgroep wordt niet uitgesloten. Zo voorkomen we dat we een eiland vormen.
Bij de begeleiding stellen wij de beperking van onze deelnemers niet centraal, maar we houden ze wel in het achterhoofd. We kiezen dus de gulden middenweg. Een beperking zegt niets over iemands persoonlijkheid. Toch moet er rekening worden gehouden met de beperking.