Doelgroep

Voor wie
Onze doelgroep is vrij ruim. Algemeen kunnen we spreken over kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en/of autisme.

We richten ons niet alleen tot mensen die minderbegaafd zijn. Ook bijvoorbeeld personen met autisme en een normale begaafdheid zijn van harte welkom! Iedereen wordt volgens zijn kunnen en communicatieve mogelijkheden benaderd. 

Leeftijd
Bij ons kan je terecht vanaf 6 jaar. Toch zijn er bepaalde activiteiten waarvoor je ouder moet zijn. Een schematische voorstelling van de leeftijdscategorieën per activiteit vind je op de homepagina.

Behalve bij Speelplein Voluntas is er nergens een maximumleeftijd (daar is de maximumleeftijd 30 jaar). We zorgen er uiteraard voor dat alle leeftijdscategorieën zich kunnen vinden in het activiteitenaanbod.

Ondersteuning
Uiteraard worden de deelnemers tijdens de activiteiten ondersteund door onze begeleiding. Op Speelplein Voluntas voorzien we ook uitgebreidere ADL-hulp (hulp bij het toiletbezoek bijvoorbeeld).

Wat betreft de vakantiereizen richten we ons voornamelijk tot tieners en volwassenen met een beperking en/of autisme.
Zij kunnen kiezen tussen een vrijwilliger om zich te laten begeleiden of een eigen assistent. Die reist dan mee aan dezelfde voorwaarden als een vrijwilliger.

Waarom
Tot slot willen we benadrukken waarom deelnemers naar onze werking komen of mee reizen. Het is voor hen namelijk niet enkel en alleen om vrijetijdsactiviteiten te doen. Het sociale aspect is minstens even belangrijk! De deelnemers vinden het fijn om hun hart te luchten bij elkaar en bij de begeleiding. Zich goed voelen in onze groep is zeker een heel belangrijk aspect dat we nastreven voor iedereen. 

Niet iedereen zal zich kunnen vinden in ons vrijetijdsaanbod, maar zelfs dan hebben we nog iets interessant te bieden: vrijetijdsbegeleiding. Hierbij ondersteunen we je bij de zoektocht naar vrijetijdsactiviteiten bij andere verenigingen. Deze begeleiding is gratis.